Vergadering / Réunion 25/10/2018

Deze algemene vergadering, die uiteraard beperkt is tot de leden, zal plaatsvinden op donderdag 25 oktober 2018 om 18H45 en dit te :
Cette assemblée générale, uniquement réservée aux membres, se tiendra le jeudi 25 octobre 2018 à 18H45 au :

RAS


Ernest Van Dijckkaai 37
2000 Antwerpen
T 03 234 12.75
www.RAS.today

(PS Ter plaatse betalend parkeren - Parking sur place payant) 

 

De dagorde van deze algemene vergadering is de volgende :
L'ordre du jour de l'assemblée est comme suit :

Woord Voorzitter – Mot du Président
Verslag over het voorbije jaar – Rapport de l’exercice précédent
Voorstelling programma 2018 / 2019 - Présentation du programme 2018 / 2019
Financiëel verslag – Rapport financier
Kwijting aan de bestuurders – Décharge aux administrateurs
Verkiezing Voorzitter en Penningmeester – Election du Président et Trésorier
Wijziging der statuten, met name aanpassing van art 6 - Modification des statuts, notamment art 6.

Varia – Varia
Dankwoord - Mot de remerciement