Vergadering / Réunion 21/10/2021

Deze algemene vergadering, die uiteraard beperkt is tot de leden, zal plaatsvinden op donderdag 21 oktober 2021 om 18H45 te
Cette assemblée générale, qui est uniquement réservée aux membres, se tiendra le jeudi 21 octobre 2021 à 18H45 au 

Restaurant L’OLIVIER, Liersesteenweg 151 à 2860 Sint Katelijne Waver (15/633.143)

PS : Parking 200 m. Chamizo / Bakkerij Carl 


 

De dagorde van deze algemene vergadering :

  • Welkomstwoord  - Mot d'introduction 
  • Verslag over het voorbije jaar -  Rapport annuel de l'année passée
  • Programma voor het nieuwe jaar - Programme pour la nouvelle année
  • Financiëel verslag + Rekeningtoezichthouders  -  Rapport Financier 
  • Kwijting aan de bestuurders - Décharge des administrateur                                                  
  • Verkiezing Voorzitter en Peningmeester  - Election du Président et du Trésorier 
  • Jongeren werking  - Mouvement jeunes 
  • Varia - Divers
  • Dankwoord - Mot de remerciement