Vergadering / Réunion 18/05/2017


Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: gesloten vergadering - enkel voor leden / réunion réservée aux membres

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 16/05/2017 / au plus tard le 16/05/2017

Bedankt om aanwezig te zijn !