Vergadering / Réunion 18/04/2017

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 19.30 !
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 11/04/2017/ au plus tard le  11/04/2018

Dhr. Marc Descheemaecker "Veiligheidsrisico's luchthaven Zaventem"