Vergadering / Réunion 21/04/2016

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 19/04/2016/ au plus tard le  19/04/2016


Panel Discussion :

"Het bewarend scheepsbeslag biedt schuldeisers van zeevorderingen een geducht instrument. Of is dit niet langer het geval ?

Wij overlopen enkele actuele tendensen in de wetgeving en rechtspraak inzake deze maritieme praktijk."