Vergadering / Réunion 30/03/2017

 
Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw uitgenodigden zijn van harte welkom - vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 24/03/2017/ au plus tard le 24/03/2017

 

De nieuwe York Antwerp Rules. Veranderen de regels van 2016 veel ten opzichte van de regels 1994 ? Zijn er disucssiepunten ?