Vergadering / Réunion 29/04/2014


Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 
                                       
Aanvang/Début: 18.45h.

Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op  25.04.2014 / au plus tard le  25.04.2014
Voordracht dhr Benoit Goemans,

Comité Maritime International
 
“Verleden, heden en toekomst van het Comité Maritime International, zijn verankering in België en zijn nut voor de scheepvaart en de maritieme verzekering”.