Vergadering / Réunion 06/06/2013

Locatie/Lieu de séjour: Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis, Jubelpark 3, 1000 Brussel

Aanvang/Début: 18.00h.
 
Soort vergadering/Type de réunion: uitsluitend voorbehouden voor leden / réunion uniquement réservée aux membres.

Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 27.05.2013 / au plus tard le 27.05.2013Partner's night: "Het Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis"Op het programma:

- rondleiding in het museum met een deskundige Nederlandstalige en Franstalige gids


- dinner op wandelafstand van het park