Vergadering / Réunion 25/11/2014

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen 
                                       
Aanvang/Début: 18.45h.

Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op  21.11.2014 / au plus tard le  21.11.2014


Voordracht Lino Verbeke

"Een verfrissende toepassing van de Common Law door de Belgische rechter"