Vergadering / Réunion 20/11/2012

Locatie / Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen (www.kasteel-den-brandt.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw genodigden zijn van harte welkom ! / vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 16.11.2012 / au plus tard le 16/11/2012


Voordracht Kapitein Alain Pels: "De organisatie van de maritieme dienstverlening door de Vlaamse Overheid"


Zal aan bod komen:

- organigram en werking van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK)
- inzage in het kluwen van overheidsinstellingen, waar men als buitenlander niet altijd weet waar aan te kloppen
- uitleg over de werking van de verschillende afdelingen met nadruk op het loodswezen