Vergadering / Réunion 17/05/2016

Locatie / Lieu de séjour: Salons de Romrée, Beiaardlaan 31, 1850 Grimbergen (www.salonsderomree.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: gesloten vergadering - enkel voor leden / réunion réservée aux membres

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 13/5/2016 / au plus tard le 13/05/2016

Maidenspeech Wouter Van Den Daele : “De impact van een scheepsramp op verzekeringen”.