Vergadering / Réunion 28/05/2013

Locatie / Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen (www.kasteel-den-brandt.be)

Aanvang / Début: 18.45h

Soort vergadering / Type de réunion: uw genodigden zijn van harte welkom ! / vos invités sont les bienvenus !

Uw antwoord / Votre réponse: uiterlijk op 23.05.2013 / au plus tard le 23/05/2013

Voordracht mr. Frank Stevens: "Lossen in tank 25, had U toch gezegd?  CMR en andere aansprakelijkheden van de wegvervoerder bij een verkeerde lading"


"Over ladingen met een geurtje aan, meer bepaald een lading suiker, gecontamineerd met meststoffen."