Vergadering / Réunion 14.10.2014


De algemene vergadering, die uiteraard beperkt is tot de leden, zal plaatsvinden op dinsdag 14 oktober 2014 en dit in het Clubhouse RYCB, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen LO.
 
Afspraak rond 18u45.
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Notre assemblée générale, qui est uniquement réservée aux membres, se tiendra le mardi 14 octobre 2014 au (restaurant) Clubhouse RYCB, Thonetlaan 133, 2050 Antwerpen LO.
 
Rendez-vous vers 18h45.

De dagorde :

Woordje van de voorzitter 
Jaaroverzicht door de secretaris
Financieel  verslag door de penningmeester
Goedkeuren van de rekeningen en geven van kwijting aan de bestuurders 
Voorstel nieuwe leden
Voorstel wijziging statuten
Vragenlijst  VRAGENLIJST-ALGEMENE-VERGADERING-14-OKTOBER-2014.pdf
“Memoires”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

L’ordre du jour :

Introduction du président 
Rapport annuel par le secrétaire
Rapport du trésorier
Approbation des comptes et décharge des administrateurs 
Présentation nouveaux membres
Présentation changement des statuts
Questionnaire VRAGENLIJST-ALGEMENE-VERGADERING-14-OKTOBER-2014.pdf
“Memoires”