Vergadering / Réunion 19/11/2013

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 15.11.2013 / au plus tard le 15.11.2013


Voordracht Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse: Fraude bij de vaststelling van de (transport)verzekeringsuitkering