Vergadering / Réunion 16/12/2014

Locatie/Lieu de séjour: Kasteel Den Brandt, Beukenlaan 12, 2020 Antwerpen - www.kasteel-den-brandt.be.  

Aanvang/Début: 18.45h.
 
Soort vergadering/Type de réunion:  genodigden zijn welkom! / vos invités sont les bienvenus!
 
Uw antwoord/Votre réponse: uiterlijk op 12/12/2014/ au plus tard le  12/12/2014

 

Voordracht van Mevrouw  Elisabeth VAN LAKEN
Insurance & Claims Manager - NMBS Logistics N.V.

“Rail transport: a legal perspective”.